Rada Naukowa Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, iż w dniu 27.11.2023 o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr Katarzyny Zerki

Temat rozprawy: „Intentionality attribution to social robots”

Promotorzy:
dr hab. Robert Balas, prof IP PAN
dr Grzegorz Pochwatko, IP PAN

Recenzenci:
dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS
dr hab. Michał Parzuchowski, prof. U SWPS

Streszczenie oraz recenzje rozprawy dostępne są TUTAJ

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ.

Skip to content