Rada Naukowa Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, iż w dniu 30.09.2022 o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr Izabeli Szumskiej.

Temat rozprawy: Effects of Response Modality and Task Instruction in Metacontrast Masking Studies: Implications for Theories of Visual Consciousness.

Promotor: dr hab. Rob van der Lubbe
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Nowicka
dr hab. Marek Binder, prof. UJ

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece IP PAN, ulica Jaracza 1, Warszawa.

Obrona odbędzie się w formie zdalnej i będzie rejestrowana. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone sa o zgłoszenie tego faktu  do dnia 17.09.2022 na adres mailowy sekretariat@psych.pan.pl

Skip to content