Uprzejmię informujemy, że dnia 29 maja 2019 r. o godz. 13:00 w budynku Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jaracza 1, sala nr 1 odbedzie się przed Komisją Doktorską Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Domaradzkiej Woropińskiej
nt. „Typy lęku i depresji: Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu poznawczym i afektywnym”

Promotor: dr hab. Małgorzata Fajkowska, prof. IP PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Piotr Oleś - KUL
Prof. dr hab. Grzegorz Sędek - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Serdecznie zapraszamy!

Z rozprawą doktorską wraz z recenzjami można zapoznać się w pok. nr 7 w budynku Instytutu Psychologii PAN, Warszawa ul. Jaracza 1

obrona-E.-Domaradzka-Woropińska

 

Skip to content