Uprzejmię informujemy, że dnia 7 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w budynku Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Jaracza 1, sala nr 1 odbędzie się przed Komisją Doktorską Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Czyrskiej
nt. „Umysł wielozadaniowy. Potrzeba domknięcia poznawczego a wytwarzanie dywergencyjne i styl myślenia w warunkach wielozadaniowości.”

Promotor: dr hab. Michał Chruszczewski, prof. UW

Recenzenci:
Prof. dr hab. Maria Ledzińska - UW
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt - UŁ

Serdecznie zapraszamy!

Z rozprawą doktorską wraz z recenzjami można zapoznać się w pok. nr 7 w budynku Instytutu Psychologii PAN, Warszawa ul. Jaracza 1

Informacja o obronie A. Czyrska

 

Skip to content