Miło nam poinformować, że Profesor Robert Balas zdobył grant w konkursie Opus przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na badania w ramach projektu: Rola sądów w nabywaniu i ekspresji postaw w warunkowaniu ewaluatywnym.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy!

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17

 

Abstrakt

Warunkowanie ewaluatywne (WE) to mechanizm nabywania i modyfikacji preferencji i postaw. Polega na zmianie oceny początkowo neutralnego bodźca poprzez na afektywną(pozytywną bądź negatywną) na skutek ich współwystę powania. Na przykład, możemy zacząć preferować brokuł, ponieważ występował w parze z naszym ulubionym sosem. Kształtowanie i modyfikacja postaw znajduje się w centrum zainteresowania psychologów, ponieważ preferencje pełnią ważną rolę w przewidywaniu różnych typów zachowań. Zaproponowany projekt pozwoli lepiej zrozumieć jak WE działa i jakie są podstawowe psychologiczne mechanizmy go wyjaśniające, co z kolei może przyczynić się do rozwoju efektywnych sposób zmiany postaw w obszarze klinicznym, czy w reklamie. Przez okres prawie 30 lat trwa debata na temat mechanizmu odpowiedzialnego za powstawanie efektów WE. Z jednej strony, prawdopodobne wyjaśnienie wskazuje na asocjacje (połączenia) pomiędzy bodźcami. Zgodnie z tą teorią, zaczynamy lubić/nie lubić konkretne przedmioty, ponieważ aktywują reprezentacje lubianych/nielubianych przedmiotów, z którymi wcześniej współwystępowały. Inni badacze wskazują na propozycje (informacje o relacji pomiędzy bodźcami) jako ważne w formowaniu i zmianie postaw. Na przykład,wielokrotny kontakt z marką szamponu prezentowaną przez piłkarza o bujnych włosach może wzmocnić stwierdzenie “ta osoba używa XXX”. W konsekwencji,możemy zmienić to stwierdzenie zauważając ten szampon na półce i oceniając go pozytywnie. Dlatego też, chociaż dobrze znany jest efekt pojawiający się dzięki asocjacjom, podejrzewamy, że użycie propozycji/stwierdzeń wzmocni go. Wnioskowanie dedukcyjne jest zdolnością, która rozwija się w toku rozwoju. W naszym badaniu, chcielibyśmy sprawdzić jak zdolność umiejętności rozumowania dedukcyjnego zmieni/wpłynie na rezultat WE, zarówno w asocjacyjnym jak i propozycjonalnym podejściu. Chcemy uzyskać ten efekt poprzez zbadanie uczestników w różnym wieku (niemowlęta, dzieci szkolne i dorośli) na różnym etapie rozwoju wnioskowania i zdolności do wnioskowania o relacji. Dodatkowo użyjemy manipulacji TDCS (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym) rekrutując dorosłych ochotników. Celem tej manipulacji jest czasowa zmiana aktywności elektrycznej wybranego rejonu mózgu, w tym wypadku przedczołowego płata, zaangażowanego w wyższe procesy poznawcze (wnioskowanie). W ten sposób, będziemy w stanie zaobserwować jak suboptymalne funkcjonowanie regionów mózgu zaangażowane w proces wnioskowania wpłynie na nabywanie postaw na drodze WE. Realizacja wyżej postawionych celów pozwoli lepiej zrozumieć procesy zaangażowane w formowanie się postaw. Ponadto, oprócz weryfikacji cennych informacji na temat właściwości mechanizmu WE, uzyskane wyniki mogą mieć zastosowane w praktyce i życiu codziennym. Może to potencjalnie zaowocować wprowadzeniem bardziej efektywnych interwencji, których celem jest modyfikacja istniejących i/lub tworzenie nowych postaw i preferencji.

Skip to content