Nagroda przyznawana jest młodym badaczom za wybitne osiągnięcia w zakresie badań psychologicznych, metodologii nauk społecznych lub badań interdyscyplinarnych.
Jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy!
Skip to content