Głębokim smutkiem i żalem napełniła naszą społeczność wiadomość o śmierci Pani Profesor Idy Kurcz, która pracowała w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk niemal od samego początku jego istnienia. W 1981, Pani Profesor utworzyła Pracownią Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej, którą kierowała do 2005 roku. Była prekursorką psycholingwistyki w Polsce znaną, między innymi, z takich publikacji jak Język a reprezentacja świata w umyśle, Psychologia języka i komunikacji, czy Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Była członkinią wielu towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, International Society of Applied Psycholinguistics, European Society for Cognitive Psychology), redaktorką wielu polskich i zagranicznych czasopism branżowych, a także podręczników (np. współred. Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka). Nadała ton rozwojowi psycholingwistyki w kraju, a Jej zasługi dla tej dyscypliny naukowej są nie do przecenienia, tak w Polsce jak i za granicą. Dowód na to stanowią liczne nagrody i wyróżnienia, np. w roku 2004 Wydział I Nauk Społecznych PAN przyznał Pani Profesor Nagrodę im.  Władysława Witwickiego za podręcznik Psychologia języka i komunikacji, a w roku 2011 Pani Profesor została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”.

Pani Profesor była jedną z najwybitniejszych uczennic Profesora Tadeusza Tomaszewskiego, zaś do grona Jej najwybitniejszych uczniów należał, przedwcześnie zmarły, Profesor Jerzy Bobryk, pracownik Instytutu Psychologii PAN. Do ich wspólnych dzieł można zaliczyć, między innymi, takie prace jak: Akty semiotyczne, ich wytwory i mechanizmy czy Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem. Profesor Bobryk oddał swoisty hołd swojej Mistrzyni i Mentorce w postaci książki Krótka historia psycholingwistyki. Ida Kurcz.

Zachowamy w pamięci Panią Profesor Idę Kurcz, nie tylko jako wybitnego naukowca, ale także jako osobę, która zawsze tworzyła przyjacielską i pełną życzliwości atmosferę podczas instytutowych zebrań naukowych, była przychylnym, ale i krytycznym odbiorcą, gotowa zawsze służyć radą i pomocą. Była Damą.

Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom, Uczniom, Kolegom i Koleżankom Pani Profesor składamy najszczersze kondolencje.

Społeczność Instytutu Psychologii, Polskiej Akademii Nauk

 

Wspomnienie prof. Idy Kurcz: https://nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/1072/1113

Pani Profesor Ida Kurcz zmarła 25 stycznia, 2024 roku.  Ceremonia pożegnalna odbędzie się 27 maja o godz. 12.30 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Odprowadzenie urny z prochami Zmarłej do grobu rodzinnego na Starych Powązkach w tym samym dniu o godz. 14.30 spod Bramy IV cmentarza.

 

Skip to content