Pracownia Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN poszukuje dwóch doktorantów, którzy będą zatrudnieni w projekcie OPUS (nr rej. 2018/31/B/HS6/02848) „Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do codziennego funkcjonowania.” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pełna treść ogłoszenia, zawierająca opis projektu, wymagania oraz procedurę aplikacji do pobrania TUTAJ.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

W ramach ww. konkursu zgłosiło się pięć kandydatek: mgr Aleksandra Piejka, mgr inż. Aneta Chwała, mgr Anna Lejk, mgr Michalina Frankowska, mgr Marta Chrustowicz, które przesłały komplet wymaganych materiałów. Komisja konkursowa w składzie dr. hab. Łukasz Okruszek, dr. hab. Małgorzata Fajkowska, dr Justyna Sarzyńska przestudiowała aplikacje i niezależnie oceniła kandydatów pod względem osiągnięć naukowych, wyróżnień wynikających z prowadzenia badań oraz kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Ponadto, Komisja przeprowadziła rozmowy rekrutacyjne z kandydatkami.

Na podstawie określonych w „Regulaminie Przyznawania Stypendiów Naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” kryteriów, Komisja ustaliła następującą listę rankingową:

  1. Mgr Aleksandra Piejka – 3,33 pkt.
  2. Mgr Anna Lejk – 1,98 pkt.
  3. Mgr Marta Chrustowicz – 1,05 pkt.
  4. Mgr inż. Aneta Chwała – 0,83 pkt.
  5. Mgr Michalina Frankowska – 0,30 pkt.

Na podstawie ustalonej listy rankingowej Komisja rekomenduje zatrudnienie od dn. 1.10.2019 mgr Aleksandry Piejki oraz mgr Anny Lejk.

Skip to content