Pracownia Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN zatrudni doktoranta/-kę

Poszukujemy doktoranta/-tki, który/-a będzie zatrudniony/-a w projekcie OPUS (nr rej. 2018/31/B/HS6/02848) „Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do codziennego funkcjonowania.” finansowanym
przez Narodowe Centrum Nauki. Czas trwania projektu: 3 lata. Finansowanie: 1 330 419 PLN.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu:

Doktorant/ka w Pracowni Neuronauki Społecznej

[Aktualizacja dn. 6.08.2019]

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W ramach ww. konkursu zgłosiły się dwie kandydatki: mgr Anna Stasiowska, lic. Marcelina Wiśniewska, które przesłały komplet wymaganych materiałów. Komisja konkursowa w składzie dr. hab. Łukasz Okruszek, dr. hab. Małgorzata Fajkowska, dr Justyna Sarzyńska przestudiowała aplikacje i niezależnie oceniła kandydatów pod względem osiągnięć naukowych, wyróżnień wynikających z prowadzenia badań oraz kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
Na podstawie określonych w „Regulaminie Przyznawania Stypendiów Naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” kryteriów, Komisja ustaliła następującą listę rankingową:

1. Lic. Marcelina Wiśniewska – 1,45 pkt.
2. Mgr Anna Stasiowska – 0,58 pkt.
Na podstawie ustalonej listy rankingowej Komisja rekomenduje zatrudnienie od dn. 1.10.2019 p. Marceliny Wiśniewskiej

 

Skip to content