Miło nam poinformować, że artykuł współautorstwa Kuby Krysia, Anny Kwiatkowskiej i ich zespołu, został uznany za najlepszy polski artykuł 2020 roku w obszarze psychologii pozytywnej. Jury doceniło pracę za „… wniesienie istotnego wkładu do psychologii pozytywnej poszerzając ujęcie zjawiska dobrostanu o wymiar kolektywistyczny, imponujący program badawczy w 50 krajach i interdyscyplinarny charakter badań.”. Z artykułem można zapoznać się tutaj (dostęp jest w trybie open access).
Badania były finansowane z grantu NCN kierowanego przez Kubę Krysia (2016/23/D/HS6/02946). Konkurs POZYTYW 2020 jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej.

Skip to content