Login zarejestrowanego użytkownika

Istnienie „mózgowego obszaru twarzy” potwierdzają setki badań. Wiedza ta przeniknęła nawet do popkultury (np. próba uszkodzenia tego obszaru mózgu u Jamesa Bonda w filmie „Spectre”). Ale co ten kawałek kory mózgowej robi u osób niewidomych od urodzenia - a więc u osób, które nigdy nie widziały twarzy? W czasopiśmie Cerebral Cortex ukazał się właśnie artykuł dr. Łukasza Boli, próbujący odpowiedzieć na to pytanie.


W pracy tej badacze dowodzą, że „obszar twarzy” w mózgach osób niewidomych silnie odpowiada na dźwięki ludzkich ekspresji mimicznych, takich jak śmiech czy kichanie. Odpowiedź „obszaru twarzy” na tego typu odgłosy była w mózgach osób niewidomych dużo silniejsza niż odpowiedź na inne dźwięki. Wyniki te pokazują, że specjalizacja „obszaru twarzy” jest do pewnego stopnia zachowana nawet u osób niewidomych od urodzenia. Wynik ten podkreśla rolę genetycznego „planu” w rozwoju mózgu i kształtowaniu jego działania.


Skip to content