Mamy przyjemność przedstawić najnowszą publikację, która ukazała się na łamach prestiżowego czasopisma Clinical Psychology Review. Autorami publikacji są: Łukasz Gawęda, Joachim Kowalski, Ada Aleksandrowicz, Paulina Bagrowska, Małgorzata Dąbkowska, Renata Pionke-Ubych z Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej (Experimental Psychopatology Lab)

Oto co autorzy napisali o artykule:

🔴W pracy przedstawiamy przegląd ponad 300 badań z niemal 40 lat, w których testowano znaczenie zniekształceń poznawczych mierzonych za pomocą zadań behawioralnych w psychozach, jak również w stanach ryzyka rozwoju psychoz.

🔴Wskazaliśmy, iż istnieją spore dysproporcje w ilości badań poszczególnych zniekształceń. Co za tym idzie, o dwóch zniekształceniach (przeskok do konkluzji i monitorowanie źródła) wiemy znacznie więcej niż o innych (75%).

🔴Więcej wiemy na temat związków zniekształceń poznawczych z psychoza, niż ze stanami ryzyka psychoz.

🔴Mimo, iż modele poznawcze są obecnie dominujące w rozumieniu psychoz, ciągle bardzo mało badań testuje mechanizmy związków zniekształceń poznawczych z objawami psychotycznymi. Nadal zdecydowanie brakuje więcej badań podłużnych w tym zakresie.

🔴Wreszcie, w naszym przeglądzie zwracamy uwagę, iż najpewniej zniekształcenia poznawcze wchodzą w interakcje ze sobą lub stanowią addytywny czynnik ryzyka, podczas gdy większość badań koncentruje się na jednym wybranym zniekształceniu.

🔴Zaproponowaliśmy hipotetyczny model, który uwzględniałby interakcję zniekształceń poznawczym w kształtowaniu ryzyka psychoz.

Artykuł dostępny TUTAJ w pełnej wersji do 31.03.2024

Skip to content