Partycypacja obywatelska jest ściśle związana z poparciem dla demokracji. W najnowszym artykule Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN, współfinansowanym z projektu DIALOG, poszukujemy odpowiedzi na pytania: kto popiera demokrację, a kto i dlaczego opowiada się przeciwko niej?

 

Badania przeprowadzone na próbie polskiej oraz brytyjskiej wykazały, że osoby identyfikujące się z narodem w sposób bezpieczny popierają demokrację. Z drugiej strony, narodowy narcyzm kolektywny okazał się negatywnie związany z poparciem dla demokracji. Nie bez znaczenia okazał się także cynizm społeczny, idący w parze z nacyzmem narodowym i przewidujący niechęć do demokracji.

 

Skip to content