Nowy artykuł nt. psychologii jakościowej autorstwa dra Amadeusza Citlaka ukazał się właśnie w czasopiśmie Theory & Psychology (https://doi.org/10.1177/09593543231183013).

Artykuł wskazuje, iż jednym z ważnych, aczkowiek niedocenianych źródeł współczesnej psychologii jakościowej jest psychologia wywodząca się ze szkoły Franza Brantany, a w niej wkład psychologów niemieckich ze szkoły Gestalt i fenomenologii a także psychologów polskich ze szkoły lwowsko-warszawksiej. O ile jednak, wpływ psychologów niemieckich jest znany na świecie, to psychologia polska została praktycznie zapomniana. Artykuł stara sie pokazać, że Szkoła Brentanowska odegrała w rozwoju psychologii jakościowej na świecie kluczową role i może nadal stanowić ważny głos w tej dziedzinie. Stanowi to szansę dla psychologii polskiej, wywodzącej się z myśli Kazimierza Twardowskiego.

Gratulujemy autorowi 🙂👍

Skip to content