W prestiżowym the Journal of Neuroscience ukazał się właśnie nowy artykuł dr. Łukasza Boli i jego zagranicznych współpracowników.

Badacze chcieli lepiej zrozumieć działanie wczesnej kory wzrokowej w ludzkim mózgu. Obszar ten jest niezwykle istotny dla naszej percepcji wzrokowej. Co ciekawe, zwiększa on również swoją aktywność podczas zadań niezwiązanych bezpośrednio z naszym wzrokiem, takich jak procesy pamięciowe, słuchanie dźwięków, czy sięganie po przedmioty. Nie jest jasne, czym są tego typu aktywacje wczesnej kory wzrokowej. Część naukowców twierdzi, że są one po prostu wynikiem naszej wyobraźni wzrokowej. Inni badacze podejrzewają jednak, że w grę mogą wchodzić bardziej podstawowe, niezbadane jeszcze mechanizmy działania ludzkiego mózgu.

W swoim artykule, dr Bola i współpracownicy opisują wyniki, które mogą pomóc rozwiązać tę zagadkę. Wykorzystali oni funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym (fMRI), aby zbadać aktywność mózgu 9 osób niewidomych od urodzenia, które nie miały szansy wykształcić wyobraźni wzrokowej. Naukowcy pokazali, że również u takich osób wczesna kora wzrokowa aktywuje się podczas sięgania po przedmioty. Aktywność mózgu podczas tego zadania została u osób niewidomych zaobserwowana w dokładnie tych samych częściach wczesnej kory wzrokowej, co u osób widzących.

Okazuje się więc, że obszar mózgu, który tradycyjnie uważano za zdolny do przetwarzania jedynie sygnałów wzrokowych, może również reprezentować informacje w sposób niezależny od doświadczenia wzrokowego i wyobraźni wzrokowej.

Link do artykułu: https://www.jneurosci.org/content/early/2023/09/21/JNEUROSCI.0376-23.2023

Skip to content