a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:1997:”Doktor Marta Marchlewska wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie The Journal of Social Psychology artykuł pt. In Search of an Imaginary Enemy: Catholic Collective Narcissism and the Endorsement of Gender Conspiracy Beliefs.

Gratulujemy Pani doktor i jej współpracownikom. Zapraszamy do lektury: Zobacz artykuł
Abstrakt
Studia gender są często krytykowane za podważanie wartości związanych z rodziną oraz religią. Krytycyzm ten często łączy się z wiarą w istnienie spisku osób zajmujących się tematyką gender: naukowców, feministek, aktywistek/aktywistów LGBTQ, których celem ma być zniszczenie tradycji, porządku obowiązującego w społeczeństwie oraz ,,seksualizacja dzieci”. Ten sposób myślenia jest widoczny chociażby w wypowiedziach księdza Oko: ,,Ideologia gender powinna być studiowana na katolickich uczelniach, bo trzeba znać swojego przeciwnika, a ona jest współcześnie jednym z najważniejszych narzędzi intelektualnych środowisk lewacko-ateistycznych, często śmiertelnych wrogów zarówno zdrowego rozumu, jak i chrześcijaństwa.”; (Oko, 2013, akapit 2). W dwóch badaniach (Badanie 1, N=1019 i Badanie 2, N=223), sprawdzano między innymi: nasilenie wierzeń w spisek gender, ich podłoże oraz skutki. Zakładano, że wiara w spisek gender powinna być związana z defensywną identykacją z własną grupą religijną (religijnym narcyzmem katolickim), nie zaś z samą religijnością. Katolicki narcyzm kolektywny okazał się kluczowym predyktorem wiary w spisek gender. Co więcej, katolicki narcyzm kolektywny był również pozytywnym predyktorem wrogości międzygrupowej: (1) chęci agresywnego nawracania innowierców na katolicyzm oraz (2) homofobii, a relacje te były mediowane przez wiarę w spisek gender.

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content