Doktor Marta Marchlewska wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie PLoS ONE artykuł pt. You don’t have to be rich to save money: On the relationship between objective versus subjective financial situation and having savings
Gratulujemy Pani doktor i jej współpracownikom. Zapraszamy do lektury:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214396

Abstrakt
Od wielu lat naukowcy starają się zrozumieć wyznaczniki oszczędzania pieniędzy (zachowania finansowego, które wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i wpływa pozytywnie na dobrostan psychologiczny człowieka). Dlaczego jedni oszczędzają, podczas gdy inni nie robią tego wcale? Większość badań poszukuje odpowiedzi na to pytanie, biorąc pod uwagę jedynie zmienne demograficzne; analizując obiektywne wskaźniki (związane np. z wysokością zarobków). Celem naszego projektu było zbadanie roli, jaką subiektywna sytuacja finansowa (ocena własnej sytuacji
finansowej) odgrywa w przewidywaniu skłonności do oszczędzania. Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków pokazały, że ocena własnej sytuacji finansowej jest silniej związana ze skłonnością do oszczędzania, aniżeli wskaźniki obiektywne. I choć wysokość zarobków (wskaźnik obiektywny) był rzeczywiście pozytywnie związany z kwotą posiadanych oszczędności (im większe zarobki, tym większe oszczędności) – relacja ta występowała przede wszystkich u tych osób, które postrzegały swoją sytuację finansową jako dobrą. W artykule omawiamy wnioski, wskazując na ich praktyczne zastosowanie.

Skip to content