Doktor Marta Marchlewska wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie European Journal of Social Psychology artykuł pt. Too great to act in solidarity: The negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action.

Zapraszamy do lektury:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejsp.2638

Abstrakt
W badaniach analizowano związki między sposobem identyfikowania się z grupami uprzywilejowanymi, a angażowaniem się w zbiorowe działanie mające na celu wesprzeć grupy znajdujące się w gorszej sytuacji. W serii trzech badań wykazałyśmy, że narcystyczna identyfikacja z własną grupą (narodową, płciową oraz seksualną - orientacja) obniża chęć zbiorowego działania na rzecz grup znajdujących się w gorszym położeniu. Przykład: narcystyczna identyfikacja z Polakami zmniejszała chęć angażowania się na rzecz uchodźców. Dalsze analizy wykazały, że relacja ta jest zapośredniczona przez lęk międzygrupowy oraz obniżoną empatię dla członków grup obcych. Projekt pozwolił na lepsze zrozumienie roli, jaką kolektywny narcyzm odgrywa w procesach międzygrupowych.

a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:1356:”Doktor Marta Marchlewska wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie European Journal of Social Psychology artykuł pt. Too great to act in solidarity: The negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action.

Zapraszamy do lektury:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejsp.2638

Abstrakt
W badaniach analizowano związki między sposobem identyfikowania się z grupami uprzywilejowanymi, a angażowaniem się w zbiorowe działanie mające na celu wesprzeć grupy znajdujące się w gorszej sytuacji. W serii trzech badań wykazałyśmy, że narcystyczna identyfikacja z własną grupą (narodową, płciową oraz seksualną - orientacja) obniża chęć zbiorowego działania na rzecz grup znajdujących się w gorszym położeniu. Przykład: narcystyczna identyfikacja z Polakami zmniejszała chęć angażowania się na rzecz uchodźców. Dalsze analizy wykazały, że relacja ta jest zapośredniczona przez lęk międzygrupowy oraz obniżoną empatię dla członków grup obcych. Projekt pozwolił na lepsze zrozumienie roli, jaką kolektywny narcyzm odgrywa w procesach międzygrupowych.

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content