Doktor Katarzyna Hamer wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie Personality and Individual Differences artykuł pt. What lies beneath? Predictors of identification with all humanity.
Gratulujemy Pani doktor i jej współpracownikom. Zapraszamy do lektury:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918306548?via%3Dihub

Abstrakt
Koncepcja identyfikacji z całą ludzkością często wywołuje u odbiorców dwa rodzaje reakcji. Niektórzy uważają rozpowszechnienie takiej identyfikacji w dobie globalizacji za oczywiste, i dowodzą, że wszyscy ludzie są częścią jednej społeczności - ludzkości, wiec z pewnością czują taką więź. Najczęściej są to osoby, które same identyfikują się z ludzkością. Inni przekonują, że to niemożliwe, by identyfikować się na takim poziomie ogólności i wątpią w istnienie tej identyfikacji, której sami nie odczuwają. Skąd się biorą te różnice indywidualne? Jakie zmienne psychologiczne mogą stanowić podłoże do rozwoju identyfikacji z całą ludzkością? Katarzyna Hamer wraz ze współpracownikami, Samem McFarlandem i Martą Penczek, w swoim najnowszym artykule pokazują, że podłożem tej identyfikacji są otwartość na doświadczenia (jedna z cech osobowości), empatia (a zwłaszcza empatyczna troska i przyjmowanie perspektywy) i uniwersalizm –tolerancja (jedna z wartości w teorii wartości indywidualnych Schwartza). Autorzy pokazali ponadto negatywny wpływ prawicowego autorytaryzmu, orientacji na społeczną dominację i etnocentryzmu, które odgrywają rolę częściowych mediatorów w tych związkach, a orientacja na społeczną dominację i etnocentryzm także bezpośrednio redukują poziom identyfikacji z całą ludzkością.

 

Skip to content