a:2:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”3/4″;s:14:”_composer-last”;s:1:”0″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:103;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:2162:”Doktor Rafał Stryjek wraz ze współpracownikami opublikował w czasopiśmie Frontiers in Ecology and Evolution artykuł pt. Unbiased sampling for rodents and other small mammals: How to overcome neophobia through use of an electronic-triggered live trap - A preliminary test.
Gratulujemy Panu doktorowi i jego współpracownikom.
Zapraszamy do lektury:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2019.00011/full

Abstrakt
Do celów badań naukowych, ochrony zagrożonych gatunków oraz ze względów sanitarnych często konieczny jest odłów dziko-żyjących zwierząt. Dla zwierząt pułapka stanowi nowy, potencjalnie niebezpieczny obiekt. Często więc schwytane zwierzęta nie stanowią reprezentatywnej próbki z populacji – statystycznie częściej chwytane są bowiem zwierzęta najmniej lękowe, młode lub chore. Prowadzenie badań na niereprezentatywnej próbce może prowadzić do błędnych konkluzji. Opracowaliśmy prototyp pułapki, który jest trudny do wykrycia przez zwierzęta, a zatem nie wywołuje u nich reakcji lękowych. Pułapka ma wbudowany detektor ruchu oraz komputer, który analizuje parametry ruchu zwierzęcia i uruchamia mechanizm spustowy w odpowiednim, ustalonym przez użytkownika momencie. Zaletą opisywanej techniki jest fakt, że zwierzę by być schwytane nie musi wchodzić do wnętrza pułapki, lecz porusza się po znanym, niezmienionym podłożu. Na odpowiedniej wysokości zawieszany jest klosz, a pod nim umieszczana jest przynęta. Komputer uruchomia pułapkę w późniejszym okresie np. gdy zwierzę jest obecne przy przynęcie piąty raz przez czas 5 sekund - taki algorytm minimalizuje ryzyko ucieczki i eliminuje ryzyko uruchomienia pułapki przez przebiegające pod kloszem zwierzęta. Podczas wstępnych testów przeprowadzonych na szczurach i myszach prototyp wykazał się bardzo wysoką skutecznością
(94%). Mamy nadzieję, że pozytywne wyniki wstępnych testów zachęcą badaczy to implementacji i udoskonalania opisywanej metody odłowu.”;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}i:102;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/4″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:104;a:26:{s:15:”_composer-title”;s:12:”Single Image”;s:14:”_composer-type”;s:23:”CloudFw_Shortcode_Image”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:10:”the_device”;s:0:””;s:9:”image_src”;s:80:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2018/09/Rafal-Stryjek.jpg”;s:12:”image_retina”;s:0:””;s:12:”resize_width”;s:0:””;s:13:”resize_height”;s:0:””;s:10:”image_link”;s:0:””;s:17:”image_link_target”;s:0:””;s:14:”lightbox_group”;s:0:””;s:14:”image_position”;s:0:””;s:14:”image_floating”;s:0:””;s:12:”image_shadow”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:0:””;s:11:”margin_left”;s:0:””;s:12:”margin_right”;s:0:””;s:11:”image_style”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:9:”image_alt”;s:0:””;s:11:”image_title”;s:13:”Rafal-Stryjek”;s:17:”image_auto_resize”;s:5:”FALSE”;s:14:”image_lightbox”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content