Nowa e-książka pod redakcją  Sama McFarlanda (WKU, USA), Katarzyny Hamer (IPPAN)  oraz Justina Hacketta (PennWest, USA)

E-książka ukazała się w ramach numeru specjalnego “Global human identification: studies of its roots, how it may be enlarged, and its expressions in attitudes and behavior” w czasopiśmie Frontiers in Psychology. Zawiera 14 artykułów opisujących badania z 14 krajów, takich jak Argentyna, Kanada, Chile, Chiny, Anglia,Niemcy, Indie, Iran, Włochy, Polska, Rosja, Hiszpania, Republika Południowej Afryki i USA. Prace te analizują predyktory i korelaty globalnych identyfikacji społecznych (takich jak np. identyfikacja z całą ludzkością czy z obywatelami świata), ich potencjalne źródła w dzieciństwie, jak i związki ze współczesnymi problemami globalnymi, takimi jak postawy wobec migrantów, COVID-19, zrównoważony rozwój i ekologia oraz współpraca międzynarodowa. Kolekcja zawiera badania korelacyjne, eksperymentalne i przeglądy literatury.

Zapraszamy do czytania w otwartym dostępie w wersji pdf lub epub!

https://www.frontiersin.org/research-topics/25139/global-human-identification-studies-of-its-roots-how-it-may-be-enlarged-and-its-expressions-in-attitudes-and-behavior#articles

Skip to content