Czy nierówności społeczne mogą mieć wpływ na konstrukty ja?

Zespół pod przewodnictwem hiszpańskiego psychologa społecznego Ángela Sáncheza-Rodrígueza, we współpracy z naszym zespołem Makropsychologii, udokumentował jak złożona jest odpowiedź na to pytanie. Spośród ośmiu różnych przebadanych typów konstruktów ja, nierówności społeczne najwyraziściej zdają się łączyć z poczuciem odrębności od innych (difference from others), i z poleganiem na sobie (self-reliance).

Badania będące podstawą analizy finansowało Narodowe Centrum Nauki (#2020/37/B/HS6/03142), a wyniki opublikował żurnal Self and Identity. Zachęcamy do lektury, artykuł jest dostępny tutaj: https://doi.org/10.1080/15298868.2023.2200032

Skip to content