New Scientist przedstawia fascynujące badania przeprowadzone niedawno przez dr Tadeusza Kononowicza (Pracownia Neuronauki Klinicznej, IP PAN) na temat szacowania błędów czasowych u szczurów. 👍


🐀🐀🐀🐀
Poprzednie badania wykazały, że ludzie są w stanie oszacować czas trwania swoich działań bez pomocy zegarka. Wynika to z naszej zdolności do introspekcji. Podczas wykonywania zadania, zwłaszcza czasowego, jesteśmy w stanie ocenić nasze wyniki i dokonać autokorekty, aby następnym razem wykonać je lepiej. Ale skąd mózg wie, jak bardzo odchylił się od docelowego czasu? To fundamentalne pytanie z dziedziny neuronauki leży u podstaw procesu uczenia się.


👉 Nowe badania po raz pierwszy pokazują, że szczur również posiada tę umiejętność! 😮


Zachęcamy do zapoznania się z tekstem:


Skip to content