Prezes PAN, Profesor Jerzy Duszyński na prośbę Komitetu Polityki Naukowej (KPN), ciała doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskazał placówki PAN zasługujące na miano doskonałych naukowo. Biorąc pod uwagę wysoko punktowane publikacje i realizację grantów w latach 2013-2015 wyłonionych zostało 12 top instytutów PAN. Instytut Psychologii jest w tym zestawieniu jedynym, obok IFiS, reprezentantem nauk społecznych. Porównywane były dane z 69 instytutów PAN i 3 jednostek pozawydziałowych.

Skip to content