a:1:{i:101;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”No Margin Columns”;s:14:”_composer-type”;s:29:”CloudFw_Composer_Row_Nomargin”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:4:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:434:”Szanowni Państwo,

Ogłaszam Konkurs na Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia otwarty dla doktorantów Instytutu Psychologii PAN. Wszelkie niezbędne informacje, jak również wniosek stypendialny, znajdą Państwo w załącznikach. Oryginały dokumentów należy złożyć najpóźniej do dn. 5 października do godz. 15.00 w sekretariacie Instytutu Psychologii PAN

Piotr Szarota
Dyrektor IP PAN
„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:1:”1″;}i:103;a:20:{s:15:”_composer-title”;s:19:”Decyzja Prezesa PAN”;s:14:”_composer-type”;s:25:”CloudFw_Shortcode_Buttons”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/3″;s:14:”_composer-last”;s:1:”0″;s:12:”button_title”;s:19:”Decyzja Prezesa PAN”;s:11:”button_link”;s:117:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2016/09/Decyzja_Nr_12_Prezesa_PAN_z_dnia_28_kwietnia_2016r.pdf”;s:13:”button_target”;s:0:””;s:11:”button_size”;s:0:””;s:12:”button_color”;s:13:”btn-secondary”;s:12:”button_align”;s:0:””;s:13:”button_radius”;s:0:””;s:13:”button_shadow”;s:0:””;s:15:”button_icon_pre”;s:0:””;s:25:”button_icon_icon_position”;s:0:””;s:20:”button_custom_effect”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:0:””;s:17:”button_title_attr”;s:0:””;s:15:”button_lightbox”;s:5:”FALSE”;s:12:”button_block”;s:5:”FALSE”;}i:104;a:20:{s:15:”_composer-title”;s:20:”Wniosek o stypendium”;s:14:”_composer-type”;s:25:”CloudFw_Shortcode_Buttons”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/3″;s:14:”_composer-last”;s:1:”0″;s:12:”button_title”;s:20:”Wniosek o stypendium”;s:11:”button_link”;s:100:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2016/09/Wn_o_styp_Prezesa_PAN_2016_05_04.docx”;s:13:”button_target”;s:0:””;s:11:”button_size”;s:0:””;s:12:”button_color”;s:19:”btn-secondary muted”;s:12:”button_align”;s:0:””;s:13:”button_radius”;s:0:””;s:13:”button_shadow”;s:0:””;s:15:”button_icon_pre”;s:0:””;s:25:”button_icon_icon_position”;s:0:””;s:20:”button_custom_effect”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:0:””;s:17:”button_title_attr”;s:0:””;s:15:”button_lightbox”;s:5:”FALSE”;s:12:”button_block”;s:5:”FALSE”;}i:105;a:20:{s:15:”_composer-title”;s:24:”Oświadczenie doktoranta”;s:14:”_composer-type”;s:25:”CloudFw_Shortcode_Buttons”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/3″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”button_title”;s:24:”Oświadczenie doktoranta”;s:11:”button_link”;s:98:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2016/09/Wzór_oświadczenia_doktoranta.docx”;s:13:”button_target”;s:0:””;s:11:”button_size”;s:0:””;s:12:”button_color”;s:19:”btn-secondary muted”;s:12:”button_align”;s:0:””;s:13:”button_radius”;s:0:””;s:13:”button_shadow”;s:0:””;s:15:”button_icon_pre”;s:0:””;s:25:”button_icon_icon_position”;s:0:””;s:20:”button_custom_effect”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:0:””;s:17:”button_title_attr”;s:0:””;s:15:”button_lightbox”;s:5:”FALSE”;s:12:”button_block”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content