Dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w Pracowni Neuronauki Społecznej.

Zakres obowiązków:
A. organizacja pracy zespołu badawczego oraz wykorzystania laboratoriów
B. monitorowanie kolejnych etapów procesu badawczego,
C. rekrutacja uczestników badań prowadzonych w ramach pracowni
D. koordynacja i nadzór nad terminową realizacją grafiku wizyt osób badanych
E. szkolenie badaczy i studentów w zakresie procedur badania z użyciem EEG i nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu wykorzystywanych w ramach pracowni
F. uzupełnianie i monitorowanie zaopatrzenia pracowni w materiały do badań, reklamacja sprzętu, kontakt z dystrybutorami
G. nadzór nad dokumentacją bieżących projektów
H. pomoc w przygotowywaniu raportów i publikacji naukowych na podstawie prowadzonych badań

Szczegółowe ogłoszenie znajduję się poniżej.
Ogłoszenie: konkurs-adiunkt-Pracownia-Nuronauki-Społecznej.pdf

Skip to content