Instytut Psychologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w projekcie badawczym pt. „Proces moralnego dystansowania się w grach komputerowych – badania wstępne”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu „Miniatura 2” (nr wniosku: 411273/HS6). Kierownikiem projekt jest dr Krzysztof Hanusz.

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie przeprowadzenie procedury badania (uruchomienie i nadzór nad wykonaniem zadania komputerowego, administrowanie narzędzi kwestionariuszowych, zbieranie dokumentacji badawczej), a także
pomoc w rekrutacji osób badanych. Badania będą obywać się w laboratorium zlokalizowanym w Instytucie Psychologii PAN.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

  • Student/studentka kierunku psychologia
  • Płynna znajomość języka polskiego
  • Dyspozycyjność wymiarze min. 120h w okresie 3 miesięcy.

Dodatkowe atuty:

  • Wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu badań eksperymentalnych
  • Udział w konferencjach, członkostwo w kole naukowym

Oferujemy:

  • Wynagrodzenie wypłacane w oparciu o Umowę zlecenie.
  • Elastyczne godziny pracy.
  • Możliwość zdobycia doświadczenia przy prowadzeniu badań eksperymentalnych.
  • Możliwość przedłużenia współpracy przy kolejnych badaniach.

Kandydatów/Kandydatki prosimy o przesłanie CV na adres kierownika projektu khanusz@brandinteractive.pl w terminie do 22.04.2019.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w wysyłanym zgłoszeniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Psychologii PAN w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Ogłoszenie PDF

 

Skip to content