a:1:{i:101;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:1238:”

W dniu 30 września 2014 w Pałacu Staszica w Warszawie (początek godz. 10.00) odbędzie się konferencja prezentująca wyniki badania ilościowego poświęconego rodzinom tworzonym przez osoby nieheteroseksualne. Badanie to przeprowadzone zostało w ramach projektu „Rodziny z wyboru w Polsce” realizowanego w IP PAN. Jest to pierwszy tego typu kompleksowy projekt badawczy w Polsce i na świecie.

W trakcie tej konferencji po raz pierwszy przedstawiony zostanie raport, przygotowany na podstawie ww. badania pt. „Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych”. Raport opracowany został przez dr hab. Joannę Mizielińską, Martę Abramowicz oraz Agatę Stasińską. Komentarz na temat wyników raportu wygłosi prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania.

Więcej informacji na stronie: www.rodzinyzwyboru.pl (tam też po konferencji znajdzie się pełną wersję raportu w wersji PDF – będzie dostępna po 30 września br.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o imienne potwierdzenie obecności e-mailem na adres: Piotr.Jedrzejowski@brandinteractive.pl

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}

Skip to content