Kolejny artykuł finansowany z projektów DIALOG oraz NORFACE, realizowanych w ramach Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN!
A w nim Marta Rogoza, Marta Marchlewska i Dagmara Szczepańska poszukują odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób ciemne cechy osobowości związane są z partycypacją polityczną?
Wyniki: badania przeprowadzone na próbach polskich oraz próbie brytyjskiej, w których analizowaliśmy cechy Ciemnej Triady z normatywnym (np. głosowanie) i nienormatywnym (np. blokowanie ulic) działaniem wskazują jednoznacznie: narcyzm i psychopatia przewidują partycypację polityczną. Relacja między makiawelizmem a partycypacją wydaje się mniej klarowna i wymaga dalszych eksploracji badawczych. Pewne jest za to, że osoby narcystyczne próbują na drodze partycypacji podbudować własną samoocenę; a osoby uzyskujące wysokie wyniki na skalach psychopatii spowodować chaos w społeczeństwie.
Zachęcamy do lektury publikacji na ten temat, która właśnie ukazała się w czasopiśmie Personality and Individual Differences!
Skip to content