Job offer
for a researcher from Ukrainian University or research institution

The Director of the Institute of Psychology offers 1 research position for a psychologist from Ukrainian universities/scientific institutions for 6 months (with a possible extension).

How to apply
Send the following documents:
a. a proof of holding at least MA degree in psychology
b. a short (500 words) description of your research interests
c. scientific CV in English
d. any materials showing an active status as a researcher in Ukrainian scientific institutions/universities.

Applications will be considered on a rolling basis.

Send applications to:
Instytut Psychologii PAN, ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa
or via email to: sekretariat@psych.pan.pl

 

Пропозиція роботи
для дослідника з Українського університету або науково-дослідної установи

Директор Інституту психології пропонує 1 науково-дослідну посаду для психолога з українських університетів/наукових установ на 6 місяців (з можливим продовженням).

Як подати заявку
Надішліть такі документи:
a. підтвердження наявності принаймні ступеня магістра психології
b. Короткий (500 слів) опис ваших дослідницьких інтересів
c. наукове резюме англійською
d. мовою будь-які матеріали, що показують активний статус дослідника в українських наукових установах.

Заявки будуть розглядатися на постійній основі.

Надсилайте заявки за адресою:
Інститут психології ПАН, вул. Jaracza 1, 00-378 Варшава або електронною поштою за адресою: sekretariat@psych.pan.pl

PDF file: Job Offer UA

Skip to content