Zapraszamy do zapoznania się z opisem czwartkowego spotkania klubowe w ramach Festiwal Nauki 2021 📣

23.09 godz.15:00 Jak motywacja może zwiększyć uważność u dzieci z ADHD? mgr Sebastian Skalski

Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu mózgu u dzieci z ADHD zostały powiązane z deficytami w zakresie motywacji i funkcji wykonawczych (np.: uwaga, kontrola hamowania, pamięć robocza). Według najnowszych ustaleń deficyty w zakresie funkcji wykonawczych u dzieci z ADHD nie mają charakteru trwałych upośledzeń i mogą być modulowane za pomocą motywacji. Innymi słowy, zwiększenie motywacji przez wzbudzenie zainteresowania i stosowanie częstszych wzmocnień może poprawić zdolności poznawcze u dzieci z ADHD.
Podczas spotkania omówione zostaną deficyty motywacyjne u dzieci z ADHD, a także potencjalny wpływ motywacji na funkcjonowanie poznawcze i efektywność interwencji psychologicznych na przykładzie metody neurofeedback w tej grupie. Wybrano metodę neurofeedback ze względu na fakt, iż jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych niefarmakologicznych interwencji u dzieci z ADHD.

W trakcie spotkania porozmawiamy o tym, czy perspektywa zdobycia nagrody może poprawić osiągi w testach neurokognitywnych u dzieci z ADHD, a także spróbujemy określić, jaką rolę w treningach neurofeedback odgrywa motywacja. Przy okazji zwrócimy uwagę na siłę neurosugestii w neurofeedback. Na koniec zastanowimy się, jak wirtualna rzeczywistość może zapewnić środowisko przyciągające uwagę uczestników i zwiększyć efektywność interwencji.

Rejestrować można się tutaj: https://psych.pan.pl/festiwalnauki2021/

Zapraszamy! 🙂

Skip to content