a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:3:{i:102;a:26:{s:15:”_composer-title”;s:12:”Single Image”;s:14:”_composer-type”;s:23:”CloudFw_Shortcode_Image”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:10:”the_device”;s:0:””;s:9:”image_src”;s:81:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2017/07/Logo_ISSID2017.png”;s:12:”image_retina”;s:0:””;s:12:”resize_width”;s:0:””;s:13:”resize_height”;s:0:””;s:10:”image_link”;s:0:””;s:17:”image_link_target”;s:0:””;s:14:”lightbox_group”;s:0:””;s:14:”image_position”;s:6:”center”;s:14:”image_floating”;s:0:””;s:12:”image_shadow”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:0:””;s:11:”margin_left”;s:0:””;s:12:”margin_right”;s:0:””;s:11:”image_style”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:9:”image_alt”;s:0:””;s:11:”image_title”;s:14:”Logo_ISSID2017″;s:17:”image_auto_resize”;s:5:”FALSE”;s:14:”image_lightbox”;s:5:”FALSE”;}i:103;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:11:”Blank Space”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Shortcode_Spaces”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:10:”space_type”;s:5:”space”;s:12:”space_height”;s:0:””;s:20:”space_height_tablets”;s:0:””;s:19:”space_height_phones”;s:0:””;}i:104;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:847:”Miło nam poinformować, że Instytut Psychologii PAN wraz w Wydziałem Psychologii UW współorganizuje największą międzynarodową konferencję na temat różnic indywidualnych: International Society for the Study of Individual Differences (ISSID), która odbędzie w Warszawie w dniach 24-28 lipca 2017 roku. Poprzednio ISSID gościł u nas 22 lata temu.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie wydarzenia:
http://issid2017.org/

W konferencji weźmie udział niemal 400 naukowców z ponad 30 krajów. Uczestnictwo potwierdzili wybitni badacze różnic indywidualnych tacy jak Michael Eysenck, David Buss, Dan McAdams czy Markus Quirin. W planie są cztery wykłady plenarne, cztery invited symposia, 2 sesje panelowe, 16 sympozjów, ponad 100 indywidualnych wystąpień i 160 posterów. „;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content