a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:2:{i:102;a:26:{s:15:”_composer-title”;s:12:”Single Image”;s:14:”_composer-type”;s:23:”CloudFw_Shortcode_Image”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:10:”the_device”;s:0:””;s:9:”image_src”;s:96:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2015/03/inaguracja_roku_akademickiego.jpg”;s:12:”image_retina”;s:0:””;s:12:”resize_width”;s:0:””;s:13:”resize_height”;s:0:””;s:10:”image_link”;s:0:””;s:17:”image_link_target”;s:0:””;s:14:”lightbox_group”;s:0:””;s:14:”image_position”;s:0:””;s:14:”image_floating”;s:0:””;s:12:”image_shadow”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:2:”20″;s:11:”margin_left”;s:0:””;s:12:”margin_right”;s:0:””;s:11:”image_style”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:9:”image_alt”;s:0:””;s:11:”image_title”;s:29:”inaguracja_roku_akademickiego”;s:17:”image_auto_resize”;s:5:”FALSE”;s:14:”image_lightbox”;s:5:”FALSE”;}i:103;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:737:”

Instytut Psychologii PAN zainaugurował studia doktoranckie. Uroczystość odbyła się w dniu 26 października w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Jaracza 1. Udział w niej wzięli doktoranci i pracownicy Instytutu. Przemówienie powitalne wygłosił Wicedyrektor Instytutu ds. Naukowych prof. Piotr Szarota. Następnie odbyła się immatrykulacja doktorantów. Ślubowanie przyjął Kierownik Studiów Doktoranckich prof. Krzysztof Korzeniowski. Swoją obecnością uroczystość uświetnili pracownicy Instytutu, wykładowcy Studiów Doktoranckich: dr Robert Balas, prof. Jerzy Bobryk, prof. Jerzy Karyłowski, prof. Anna Kwiatkowska, dr Grzegorz Pochwatko (pełniący funkcję Sekretarza Studiów), dr Piotr Radkiewicz.

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content