11 kwietnia Instytut Psychologii PAN gościł prof. Sotaro Kita z University of Warwick, specjalistę i prekursora badań gestykulacji oraz jej relacji z procesami poznawczymi. W wykładzie zatytułowanym “Gesture, Language and Cognition” [Gest, Język i Poznanie] prof. Kita zaprezentował wyniki ponad trzydziestu lat pracy naukowej zgłębiającej to, jak ruchy rąk spontanicznie wykonywane w trakcie mówienia, pomagają formułować myśli i przekazywać je w formie komunikatu werbalnego. Wykład poruszał zagadnienia takie jak modelizacja procesu produkcji mowy i gestu jako zintegrowany system, wpływ różnych struktur gramatycznych danych języków na formę towarzyszących im gestów oraz rola gestykulacji w pobudzaniu kreatywnego myślenia.

Wizyta prof. Kita w IP PAN odbyła się w ramach współpracy w projekcie CoGCIn (Cognitive Processes behind the use of Gestures in Consecutive Interpreting) prowadzonym przez dr Monikę Chwalczuk w pracowni dr hab. Roberta Balasa. Projekt jest realizowany w programie PASIFIC współfinansowanym przez PAN i Komisję Europejską ze środków grantu Marie Skłodowska-Curie Actions.

 

Skip to content