Miło nam poinformować, iż międzynarodowe konsorcjum badawcze (Prof. Susana Ochoa, Hiszpania – lider projektu; Prof. Steffen Moritz, Niemcy – partner; Prof. Fabrice Berna, Francja – partner oraz dr Caroline Konig, Hiszpania – partner), którego partnerem jest dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN, otrzymało finansowanie ze środków międzynarodowych Era Per Med na realizację 3 letniego projektu badawczego: „Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosis” (finansowanie 1.2 mln Euro). 🎉🎉🎉

Celem projektu jest identyfikacja zmiennych wpływających na odpowiedź terapeutyczną terapii treningu meta-poznawczego dla osób z doświadczeniem psychozy. Zebrana wiedza posłuży w późniejszym etapie projektu na przygotowanie platformy dla klinicystów, która pozwoli na lepszy, sprofilowany pod indywidualne potrzeby pacjenta, dobór interwencji.

Skip to content