Rada Naukowa Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, iż w dniu 22.11.2023 o godzinie 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr Anny Chrzanowskiej.

Temat rozprawy: „Nowość i zmiany w złożoności środowiska a zachowanie się zwierząt – badania w nurcie porównawczej psychologii zwierząt”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Pisula
Współpromotor: dr hab. Klaudia Modlińska, prof. IP PAN

Recenzenci:
dr hab. Jerzy T. Osiński, prof. UW
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

Streszczenie oraz recenzje rozprawy dostępne są TUTAJ

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ.

Skip to content