📣 Niezmiernie miło jest nam poinformować o nowym grancie przyznanym dr Marcie Marchlewskiej i Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN (Political Cognition Lab, Polish Academy of Sciences) : ,,Polskość w XXI wieku. Rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże oraz konsekwencje” (przyznana kwota: 1 714 305 PLN) 👍 💪 🎉Projekt jest częścią programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Nauka dla Społeczeństwa: https://www.gov.pl/…/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach


Jego realizacja ma na celu uzupełnić braki w wiedzy na temat tożsamości i identyfikacji z narodem. Sprawdzimy, jak promować wartości zmierzające do harmonii wewnątrz grupy własnej, jak i poza nią. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli, jaką tożsamość narodowa i rodzaj identyfikacji z własnym narodem odgrywają w sposobie postrzegania własnego kraju, współobywateli oraz obywateli innych państw. Zwieńczeniem projektu będzie film dokumentalny poświęcony różnym aspektom współczesnej polskości. Więcej szczegółów już niebawem na: http://politicalcognition.psych.pan.pl/pl/


Gratulujemy !!!
Skip to content