Piknik Naukowy CNK i PR

8 maja 2021

W tym roku stanowisko piknikowe IP PAN przeniosło się do rzeczywistości wirtualnej. Serię pokazów i spotkanie ze zwiedzającymi zrealizowaliśmy w AltspaceVR. Podczas spotkania dyskutowano o wpływie zmian klimatycznych na psychikę człowieka. Przekazy medialne (często niepokojące i silnie nacechowane emocjonalnie), liczne doniesienia na temat zachodzących globalnie zmian oraz rosnąca liczba działań skierowanych na zmianę postaw ludzi mogą wywierać znaczący wpływ na zachowania i emocje jednostki. Coraz liczniej pojawiają się informacje na temat problemu psychologicznego zwanego depresją klimatyczną. Ma to być reakcja na niepokój wywołany zagrożeniem wynikającym z powszechnie głoszonej katastrofy środowiskowej oraz bezsilność jednostki wobec nieuchronnych zmian mogących mieć kluczowe znaczenie dla jej egzystencji i przeżycia.

Innym tematem, który zamierzamy poruszyć jest „the psychology of climate science denial”, czyli psychologiczna potrzeba zaprzeczania zmianom klimatycznym. Ponadto będziemy prezentować zagadnienia z dziedziny radzenia sobie ze stresem; motywacji do zmiany postaw i zachowań (np. jak zmotywować się do prowadzenia bardziej ekologicznego trybu życia) oraz opowiemy o psychologicznych barierach odchodzenia od tradycyjnego, niekorzystnego dla środowiska trybu życia (np. zmiana diety, wprowadzenie zamienników mięsa itd.).

 

Można wciąż obejrzeć nasze filmy: https://pikniknaukowy.pl/wystawca/2723042?fbclid=IwAR20NHDW7zktq37zk7mdp5RhwpdAnTFZzQqiLOIpzjOV0cez8fQNvSZuh2Y

 

Nadchodzące wydarzenia:

No items found

Minione wydarzenia:

No items found
Skip to content