prof. dr hab. Janusz Reykowski, IP PAN

Kierownik pracowni, profesor zwyczajny, Członek korespondent PAN


Zainteresowania naukowe

 • psychologia polityczna,
 • konflikty i ich rozwiązywanie,
 • orientacje ideologiczne,
 • psychologiczne uwarunkowania zachowań politycznych i ekonomicznych.

Publikacje

Książki (wybrane pozycje)
 • Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Warszawa: PWN 1966.
 • Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa: KiW 1968, 1974, Tłumaczenie niemieckie-Donauworth 1973, rosyjskie 1979, bułgarskie 1981.
 • Z zagadnień psychologii motywacji , Warszawa: PZWS 1970, 1975, 1980.
 • Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa: PWE 1975,1979.
 • Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa:PWN 1979,1986.
 • Logika walki, szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce Warszawa KiW 1984.
Redaktor i współredaktor 15 książek w tym
 • Development and Maintenance of Prosocial Behavior. Plenum Press NY 1984 (co- współredaktorzy: E.Staub, D.Bar-Tal, J.Karylowski).
 • Social and Moral Values. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 1989. (współredaktorzy N.Eisenberg, E.Staub).
 • Personality Psychology in Europe. Vol.3. Swets & Zeitlinger. Amsterdam 1990. (współredaktorzy: C.Van Heck, S.Hampson, J.Zakrzewski).
 • Orientacje społeczne jako element mentalności Poznań: Wyd. Nakom. 1990. (współredaktorzy M.Ziółkowski, S.Skarżyńska).
 • Postawy i wartości Polaków a zmiany systemowe Warszawa: Wyd.Instytutu Psychologii PAN. 1993.
 • Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Warszawa: Wyd. IP 1995.
 • Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka. (współredaktor T.Bielicki) Poznań: Wyd. Zysk 1997.
 • Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Warszawa 2007, Academica.

Ok. 140 artykułów naukowych i rozdziałow w książkach naukowych.

KARIERA NAUKOWA

Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim (doktorat 1954, habilitacja 1965, w 1979 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego). W 1980 z jego inicjatywy powstał Zakład Psychologii PAN przekształcony później w Instytut Psychologii PAN.

Przynależność do organizacji
 • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 1983);
 • honorowy członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 1984) i Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej;
 • Academia Europea (członek od 1991);
 • Center for Advance Studies in Behavioral Sciences, Stanford, California, (Fellow 1990- 1991);
 • International Society for Study of Behavioral Development: Member of the Executive Committee (1976-1985);
 • European Association of Psychology of Personality: Member of the Executive Committeee (1985-1990);
 • International Society of Political Psychology: Member of the Governing Council (1991-1993), President (2004-2006);
 • Altruistic Personality and Prosocial Behavior Institute - Humboldt State University: Consultant (1983-);
 • European Center for Research and Documentation in Social Sciences - Vienna Center: Member of the Board of Directors (1991-1993);
 • De L’Academie Europeenne Des Science, Des Arts et Des Letters (Membre Titulaire od 2001);
 • Member of Graduate Program in Political Psychology School of Social Sciences, University of California, Irvine (2004).
Nagrody
 • Nevitt Sanford Award for International Society of Political Psychology (2000),
 • Morton Deutsch Award for Social Justice (2008),
 • Jeanne Knutson Award In Recognition of Long-standing Service to ISPP (2013).
Skip to content