W pierwszych dniach lipca, The Journal of Positive Psychology opublikował tekst autorstwa Kuby Krysia, Anny Kwiatkowskiej oraz ich współpracowników i współpracownic z pięćdziesięciu krajów, w którym analizują relację między „społecznym klimatem emocjonalnym” a satysfakcją z życia. Dwa główne wnioski z badań:
(1) wysoki poziom satysfakcji z życia w Ameryce Łacińskiej zdaje się być efektem pozytywnego społecznego klimatu emocjonalnego w tych krajach, oraz
(2) ekspresja emocji negatywnych, choć podnosi dobrostan osoby doświadczającej tych emocji, niesie negatywne skutki dla dobrostanu społeczności.
Tekst jest dostępny w trybie „open access” tutaj:
Gratulujemy autorom i zachęcamy do lektury
Skip to content