prof. dr hab. Urszula Jakubowska

Przewodnicząca Rady Naukowej

Urszula Jakubowska, psycholog kliniczny i polityczny. Autorka/współautorka kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii klinicznej (terapia poznawczo-behawioralna, metodologia badań) oraz psychologii politycznej (preferencje polityczne, przywództwo polityczne), w tym m.in. podręczników Psychoterapia (1994,1998, 2005), Psychologia polityczna (1999, 2002), monografii Preferencje polityczne (1999) i Ekstremizm polityczny (2005) oraz artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą. Wiceprzewodnicząca Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii w kadencji 2011-2014, członek Komitetu Psychologii PAN, członek International Society of Political Psychology.


Zainteresowania naukowe

Urszula Jakubowska, psycholog kliniczny i polityczny. Autorka/współautorka kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii klinicznej (terapia poznawczo-behawioralna, metodologia badań) oraz psychologii politycznej (preferencje polityczne, przywództwo polityczne), w tym m.in. podręczników Psychoterapia (1994,1998, 2005), Psychologia polityczna (1999, 2002), monografii Preferencje polityczne (1999) i Ekstremizm polityczny (2005) oraz artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą. Wiceprzewodnicząca Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii w kadencji 2011-2014, członek Komitetu Psychologii PAN, członek International Society of Political Psychology.

Skip to content