prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

Profesor zwyczajny


Zainteresowania naukowe

  • makropsychologia (societal psychology), (np. wpływ regionów historycznych na mentalność społeczno-polityczną),
  • psychospołeczne przesłanki powodzenia konsolidacji demokracji (np. kapitał kulturowy, alienacja polityczna, anomia, autorytaryzm, sposoby rozumienia demokracji),
  • spiskowe myślenie o polityce (np. paranoja polityczna, antysemityzm spiskowy).
DYDAKTYKA W IP PAN

Wykłady na Studiach Doktoranckich (makropsychologia, psychologia polityczna).

Skip to content