prof. dr hab. Jerzy Karyłowski

prof. IP PAN

Jerzy J. Karyłowski jest profesorem i kierownikiem Pracowni Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii PAN oraz emerytowanym profesorem University of North Florida. W 1974r. otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim a następnie odbył staże naukowe w University of Michigan oraz Stanford University. W przeszłości pracował na Uniwersytecie Warszawskim (1973 - 1980), University of North Florida (1983 - 2012) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2001-2013). Był też profesorem wizytującym między innymi w Ohio State University, Washington University, Uniwersytet Giessen, London School of Economics i University of Oxford. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Psychologii w University of North Florida (1993-1997) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2007-2012). Jest członkiem European Association of Social Psychology oraz Society for Experimental Social Psychology (fellow). Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na analitycznych i intuicyjnych sposobach rozwiązywania problemów, poznawczych reprezentacjach Ja i osób bliskich oraz psychologii sądów porównawczych.


Publikacje

Lista publikacji dostępna na profilu Google Scholar

KARIERA NAUKOWA
1974: Doktor Nauk Humanistycznych, Wydział Psychologii UW
1973 - 1980: kolejno Starszy Asystent oraz Adiunkt, Wydział Psychologii UW
1980 - 1983: Adiunkt, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
1983 - obecnie: kolejno Assistant Professor, Associate Professor oraz Professor, University of North Florida
1993 - 1994 i 1995 - 1997: Dziekan Wydziału Psychologii, University of North Florida
1995: Distinguished Professor, University of North Florida
2001 - 2002: US Fulbright Fellow (wykłady gościnne w SWPS)
2002: Doktor Habilitowany, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Visiting Professor/ Visiting Scholar na uczelniach amerykańskich i europejskichw tym: University of Michigan, Stanford University, University of Utah, Ohio State University, Washington University, University of Oxford, London School of Economics, Universitat Giessen

Skip to content