mgr Anna Schudy

doktorantka

Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację z neuropsychologii klinicznej. W ramach programu Erasmus+ studiowała na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania), gdzie odbyła również staż w laboratorium neuronauki w Centrum Badań nad Umysłem, Mózgiem i Zachowaniem (Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC). Od 2017 roku członkini zespołu Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. W 2018 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Zainteresowania naukowe

Interesuje się neuronauką społeczną i kliniczną – w szczególności procesami poznania społecznego i reakcją na stresory społeczne u osób zdrowych i chorych na schizofrenię. We współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii prowadziła badania nad skutecznością rehabilitacji poznawczej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości w schizofrenii, brała również udział w projekcie badawczym dotyczącym neurofizjologicznej odpowiedzi na negatywne i neutralne bodźce społeczne u pacjentów chorych na schizofrenię. W ramach pracy magisterskiej uczestniczyła w projekcie dotyczącym neuronalnych korelatów obserwacyjnego uczenia się strachu, realizowanym przez Laboratorium Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Jest kierowniczką grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki (2018/29/N/HS6/02501), w ramach którego  prowadzi badania z wykorzystaniem technologii VR, dotyczące behawioralnych i fizjologicznych markerów reakcji na stresory społeczne i niespołeczne u osób zdrowych i chorych na schizofrenię.

Publikacje

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Schudy

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=jfuI_esAAAAJ&hl=pl

Kontakt

e-mail: aschudy@psych.pan.pl

Skip to content