dr Konrad Jankowski

Osoba współpracująca z Pracownią Psychologii Osobowości w ramach grantu badawczego pt. "Wpływ dominujących funkcji kontroli stymulacji na funkcjonowanie poznawcze w lęku i depresji." nr 2012/07/E/HS6/04071; przyznanego przez NCN w ramach konkursu Sonata BIS 2


Zainteresowania naukowe

 • chronopsychologia,
 • różnice indywidualne (szczególnie w zakresie chronotypu),
 • funkcjonowanie afektywne,
 • psychometria i metodologia

Publikacje

W języku angielskim:

 

  • Jankowski, KS, Zajenkowski, M. (2016). The role of morningness and endurance in mood and attention during morning and evening hours. Journal of Individual Differences, 2.
   Randler C, Jankowski KS, Rahafar A, Díaz-Morales JF. (2016). Sociosexuality, morningness-eveningness, and sleep duration. SAGE Open, 6, 1-8.
  • Stolarski M, Jankowski KS, Matthews G, Kawalerczyk J. (2016). Wise “birds” follow their clock: The role of emotional intelligence and morningness-eveningness in diurnal regulation of mood. Chronobiology International, doi:10.3109/07420528.2015.1115413
  • Stolarski, M., Vowinckel, J., Jankowski, K.S., Zajenkowski, M. (2015). Mind the balance, be contented: Balanced time perspective mediates the relationship between mindfulness and life satisfaction. Personality and Individual Differences. doi:10.1016/j.paid.2015.09.039
  • Randler, C., Díaz-Morales, J.F., Jankowski, K.S. (2015). Synchrony in chronotype and social jetlag between dogs and humans across Europe. Time & Society, doi:10.1177/0961463X15596705.

Zajenkowski, M., Jankowski, K.S., Kołata, D. (2015). Let’s dance – feel better! Mood changes following dancing in different situations. European Journal of Sport Science, 15, 640-646.

  • Zajenkowska, A., Jankowski, K.S. Mylonas, K., Rajchert, J. (2015). Coffee consumption and propensity to experience aggressive feelings in provoking and frustrating situations. Current Issues in Personality Psychology, 3, 105-111.
  • Díaz-Morales, J.F., Escribano, C., Jankowski, K.S. (2015). Chronotype and time-of-day effects on mood during school day. Chronobiology International, 32, 37-42.
  • Linke, M., Jankowski, K.S., Ciołkiewicz A., Jędrasik-Styła, M., Parnowska, D., Gruszka, A., Denisiuk, M., Jarema, M., Wichniak, A. (2015). Age o rage at onset? Which oft hem really matters for neuro and social cognition in schizophrenia. Psychiatry Research, 225, 197-201.
  • Zajenkowska, A., Zajenkowski, M., Jankowski, K.S. (2015). The relationship between mood experienced during an exam, proneness to frustration and neuroticism. Learning and Individual Differences, 37, 237-240.
  • Jankowski, K.S. (2015). Composite Scale of Morningness: psychometric properties, validity with Munich ChronoType Questionnaire and age/sex differences in Poland. European Psychiatry, 30, 166-171.
  • Stolarski, M., Jankowski, K.S. (2015). Morningness-eveningness and performance-based emotional intelligence. Biological Rhythm Research, 46, 417-423.
  • Jankowski, K.S. (2015). Is the shift in chronotype associated with an alteration in well-being? Biological Rhythm Research, 46, 237-248.
  • Dobija, L., Jankowski, K.S. (2015). Reliability of the non-weightbearing inclinometric measurements of the ankle range of motion in older adults with orthopedic problems. Topics in Geriatric Rehabilitation, 31, 164-169.
  • Randler, C., Barrenstein, S., Vollmer, C., Díaz-Morales, J.F., Jankowski, K.S. (2014). Women would like their partners to be more synchronized with them in their sleep-wake rhythm. The Spanish Journal of Psychology, 17, E70.
  • Jankowski, K.S., Díaz-Morales, J.F., Randler, C. (2014). Chronotype, gender, and time for sex. Chronobiology International, 31, 911-916.
  • Jankowski, K.S., Vollmer, C., Linke, M., Randler C. (2014). Differences in sun time within the same time zone affect sleep-wake and social rhythms, but not morningness preference: Findings from a Polish-German comparison study. Time and Society 23(2), 258-276.
  • Randler, C., Jankowski, K.S. (2014). Evidence for the validity of the Composite Scale of Morningness based on students from Germany and Poland – relationship with sleep wake and social schedules. Biological Rhythm Research, 45, 635-659.
  • Jankowski, K.S., Díaz-Morales, J.F., Vollmer, C., Randler, C. (2014). Morningness-eveningness and sociosexuality: evening females are less restricted than morning ones. Personality and Individual Differences, 10, 13-17.
  • Díaz-Morales, J.F., Escribano, C., Jankowski, K.S., Vollmer, C., Randler, C. (2014). Evening adolescents: the role of family relationships and pubertal development. Journal of Adolescence, 37, 425-432.
  • Jankowski, K.S. (2014). The role of temperament in the relationship between morningness-eveningness and mood. Chronobiology International, 31, 114-122.
  • Jankowski, K.S. (2013). Morning types are less sensitive to pain than evening types all day long. European Journal of Pain, 17, 1068-1073.
  • Jankowski, K.S. (2013). Polish version of the reduced Morningness-Eveningness Questionnaire. Biological Rhythm Research, 44, 427-433.
  • Zajenkowska, A., Jankowski, K.S., Lawrence, C., Zajenkowski, M. (2013). Personality and individual differences in responses to aggression triggering events among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 55, 947-951.
  • Díaz-Morales, J.F., Jankowski, K.S., Vollmer, C., Randler, C. (2013). Morningness and life satisfaction: further evidence from Spain. Chronobiology International, 30, 1283-1285.
  • Biernacki M., Jankowski K.S., Kowalczuk K., Lewkowicz R., Dereń M. (2012). +GZ centrifugation and mood. Aviation, Space and Environmental Medicine, 83, 136-139.
  • Jankowski, K.S., Zajenkowski M. (2012). Mood as a result of temperament profile: predictions from the Regulative Theory of Temperament. Personality and Individual Differences, 52, 559-562.
  • Jankowski, K.S. (2012). Morningness/eveningness and satisfaction with life in a Polish sample. Chronobiology International, 29, 780-785.
  • Jankowski, K.S. (2012). Morningness-eveningness and temperament: The regulative theory of temperament perspective. Personality and Individual Differences, 53, 734-739.
  • Jankowski, K.S., Ciarkowska, W. (2008). Diurnal variation in energetic arousal, tense arousal and hedonic tone in extreme morning and evening types. Chronobiology International, 25, 577-595.

W języku polskim:

 • Jankowski, K.S. (2011). W rytmie nastroju. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski, (red.). Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s.55-72). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Styła, R., Jankowski, K.S., Suszek, H. (2010). Skala niespójności Ja (SN-Ja). Studia Psychologiczne, 48, 31-43.
 • Jankowski, K.S., Zajenkowski, M. (2009). Znaczenie rytmów dobowych i różnic indywidualnych w zakresie uwagi człowieka w bezpieczeństwie transportu drogowego. Journal of KONES, 16(3), 141-147.
 • Jankowski, K.S., Zajenkowski, M. (2009). Ilościowe metody szacowania struktury temperamentu w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu. Psychologia-Etologia-Genetyka, 19, 55-70.
 • Jankowski, K.S., Zajenkowski, M. (2009). Metody szacowania rzetelności testu. W: K. Fronczyk (red.). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Vizja Press. 84-110.
 • Jankowski, K.S. (2008) Wielowymiarowy kwestionariusz do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie zegara biologicznego. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.) Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Scholar, 123-135.
 • Jankowski, K.S. (2007). Dzienny rytm nastroju u osób różniących się chronotypem. Studia Psychologiczne, 45 , 17-27.
 • Jankowski, K.S. (2006). Metody zwiększania niezawodności człowieka w systemach antropotechnicznych w okresach zwiększonej senności. Materiały Szkoły Niezawodności PAN, 34, 148-156.
 • Jankowski, K.S. (2004). Niektóre sposoby zmniejszania liczby wypadków motoryzacyjnych. Archiwum motoryzacji, 7(4), 477-492.
Skip to content