dr hab. Rafał Stryjek, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny


Zainteresowania naukowe

Psychologia porównawcza i ewolucyjna, etologia, ekologia, metody pomiaru zachowania, badania w środowisku naturalnym, rola kontekstu w kształtowaniu zachowania, proces udomowienia.

Publikacje

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15063331400

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Rafal-Stryjek

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7dpvZ8wAAAAJ&hl=en

Kontakt

e-mail: rstryjek@psych.pan.pl

Skip to content