dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny


Zainteresowania naukowe

Zagadnienia z różnych obszarów psychologii społecznej, psychologii politycznej, makropsychologii i psychologii pracy. Aktualnie w swoich badaniach podejmuje następujące tematy:

  • wartości osobiste i kody etyczne,
  • agresja w życiu publicznym,
  • autorytaryzm,
  • ideologie i przekonania społeczne,
  • psychologia zmiany społecznej,
  • psychologia relacji międzygrupowych.
DYDAKTYKA W IP PAN

Statystyka. Analizy wielozmiennowe

Skip to content