dr hab. Marta Marchlewska, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajny

Kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego, profesorka i wykładowczyni w Instytucie Psychologii PAN, współpracowniczka Political Psychology Lab na University of Kent (Wielka Brytania). Specjalistka z zakresu psychometrii i analizy danych ilościowych. Doświadczenie zdobywała zarówno w centrach naukowych (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski; Centre for Social Cognitive Studies, Uniwersytet Jagielloński; Political Psychology Lab, University of Kent), jak i firmach badawczych.

W swoich projektach koncentruje się na funkcjach, jakie różne formy psychologicznego zagrożenia pełnią w sposobie postrzegania świata politycznego. Szczególną uwagę poświęca zmiennym osobowościowym: samoocenie, narcyzmowi, sposobom identyfikacji z grupą własną, łącząc je z preferencjami politycznymi: poparciem dla demokracji, polityki populistycznej, czy wiarą w teorie spiskowe dotyczące świata politycznego.

Lista wszystkich publikacji znajduje się na profilu Marty Marchlewskiej na Google Scholar.


Najważniejsze publikacje:

Marchlewska, M., Green, R., Cichocka, A., Molenda, Z., & Douglas, K. M. (2022). From bad to worse: Avoidance coping with stress increases conspiracy beliefs. British Journal of Social Psychology, 61(2), 532-549.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. The Journal of social psychology, 1-14.

Marchlewska, M., Castellanos, K. A., Lewczuk, K., Kofta, M., & Cichocka, A. (2018). My way or the highway: High narcissism and low self‐esteem predict decreased support for democracy. British Journal of Social Psychology.

Marchlewska, M., Cichocka, A., & Kossowska, M. (2018). Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs. European Journal of Social Psychology, 48(2), 109-117.

Skip to content