dr hab. Joanna Mizielińska, prof. IP PAN

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, profesorka nadzwyczajna


Zainteresowania naukowe

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z gender i queer studies. Dotyczą kulturowych reprezentacji płci, cielesności i seksualności; nowych form rodzinności i intymności takich jak „rodziny z wyboru” czy queer kinship. Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki gender studies i queer theory.

Publikacje

Granty / projekty badawcze

2013 - 2015 - Badanie „Rodziny z wyboru w Polsce”, grant Ideas Plus: www.rodzinyzwyboru.pl

2011 - 2012 - Badania pilotażowe realizowane w ramach grantu BST SWPS pt. „Rodziny z wyboru w Polsce”

2009 - Visiting researcher w Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, Sztokholm

2004 - Grant CIMO (Centre for International Mobility) na realizację projektu pt. “Queering Poland and Finland. On cross-cultural translation of queer theory: differences and similarities”, Christina Institute, Helsinki University

2004 - Research visiting scholar, Rutgers University

2002 - 2005 - Koordynacja projektu amerykańsko-polsko-czeskiego pt. „Constructing Supranational Political Spaces: The European Union, Eastern Enlargement, and Women’s Agency” finansowanego przez National Science Foundation, Washington D.C.

Udział w projektach międzynarodowych:

2014 - 2019 - międzynarodowy partner w ramach projektu finansowanego przez Academy of Finland, pt.”Wills and Inheritance in Sexually Marginalised Groups” dir. Antu Sorainen

2015 - 2017 - partner w ramach projektu “Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region” kierowanego przez prof. U. Dahl, Södertörn University, Sztokholm

Wybrane publikacje

Książki:

 • 2014 – Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych. IPPAN (współautorstwo z Martą Abramowicz i A. Stasińską).
 • 2011 – De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspective, Ashgate (redakcja książki i współautorstwo jej dwu rozdziałów, autorstwo jednego).
 • 2008 – Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa (współautorstwo wraz z M. Fuszarą, J. Grabowską i J. Regulską).
 • 2007 – Płeć/ciało/seksualność. Wydawnictwo Universitas. Kraków.
 • 2004 – (De)konstrukcje kobiecości. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Gdańsk.

 

Artykuły w języku polskim:

 • 2014 - Teorie feministyczne, w: Współczesne Teorie Społeczne, Uniwersytet Opolski, Opole
 • 2014 - Teorie queer, w: Współczesne Teorie Społeczne, Uniwersytet Opolski, Opole
 • 2014 - Biseksualność, Drag king/queen, Queer studies, Rodziny z wyboru (red.) Anna Nasiłowska, Agnieszka Mrozik, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Monika Rudaś-Grodzka, Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Wydawnictwo Czarna Owca, s.67-70, 94-97, 461-464, 482-485
 • 2014 – Socjologia płci i seksualności. Badania społeczne w perspektywie teorii queer i krytyki feministycznej, Studia Socjologiczne 4/2014 (215), IFIS PAN:2014, ISSN 0039−3371 (współredakcja numeru monograficznego)
 • 2014 - Prywatne jest polityczne: strategie emancypacyjne rodzin z wyboru w Polsce. Studium wybranych przypadków, W: Studia Socjologiczne 4/2014 (215), IFIS PAN
 • 2013 - “Od ‘wroga rodziny’ do jednej z jej form: rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym”. W InterAlia nr 8
 • 2013 - „Idee pogubione w czasie – polityka LGBT vs teoria queer w Polsce i na Zachodzie”, W: Przegląd Kulturoznawczy 3(13), s.287-301
 • 2012 - „Niebezpieczne związki? Płeć, rasa i seksualność w ramach teorii intersekcjonalności i teorii queer”. W: Societas/Communitas
 • 2012 - „Czy macierzyństwo jest już od zawsze heteroseksualne? Próba refleksji”. W: Renata Ewa Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa
 • 2010 - „Odkrywanie zapoznanego? Polska demokracja wobec kobiet i feminizmu”. W: Studia Socjologiczne 4 (199), s. 267-283
 • 2009 - „Po co nam liminalność? Pokrewieństwo, wspólnota i teoria queer”. W: Przegląd Kulturoznawczy nr 2(6), s. 127-140
 • 2009 - „Rodziny i związki intymne – spojrzenie na przekór”, W: Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, (red.) A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald. Warszawa.
 • 2009 - „Ponadnarodowe spojrzenia na teorię queer w Wielkiej Brytanii i Polsce - wyzwanie dla angielsko-amerykańskiego spojrzenia na teorię queer”, W: interAlia nr 4
 • 2008 - „Pomiędzy nowym a starym: feminizm wobec wyzwań współczesności”, W: Societas/Communitas nr 5.
 • 2008 - „Życie rodzinne w obrazach z melancholią w tle. Annie Leibovitz i Susan Sontag”, W: Czas Kultury nr 6
 • 2008 - „W szczelinach płciowego dymorfizmu”. W: Ucieleśnienia, tom II, wyd. IFIS, (red.) J. Bator i Anna Wieczorkiewicz.
 • 2007 - “Chcę społecznej zmiany… Wywiad z Judith Butler”. W: Krytyka Polityczna 11/12.
 • 2005 - „Bezdomne ciała w bezdusznym świecie”. W: Czas Kultury nr 2.
 • 2004 - „Nasze życie, nasze rodziny, nasze wartości, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach”. W: Krytyka Polityczna nr 5.
 • 2003 - „Całkiem nowa etyka ma tutaj swój początek… Rozważania na temat etyki queer„. W: Pogranicza nr 6 (47).
 • 2003 - „Rozważania o melancholii w kontekście prac Zygmunta Freuda i Judith Butler”. W: W poszukiwaniu małej dziewczynki (red.) I. Kowalczyk i E. Zierkiewicz, Wydawnictwo Konsola, Poznań.
 • 2003 - „Płeć jako kategoria filozoficzna.”. W: Przegląd Filozoficzno-literacki nr 1(3)
 • 2003 - „Wstęp do przekładów prac feministycznych” oraz redakcja numeru Przeglądu Filozoficzno- literackiego nr 1 (3).
 • 2001 - „Sen, co kusi… O kategorii ‘kobiet’ w myśli feministycznej”. W: Katedra nr 1

 

Artykuły w języku angielskim i innych:

 • 2013 - redakcja numeru tematycznego Lambda Nordica nr 4 vol 17, pt. „’in transition?: central/eastern european sexualities” (wraz z R. Kulpą); wprowadzenie do numeru „Central and Eastern European sexualities ‘in transition”: reflections on queer studies, academic hegemonies and critical epistemologies”. s. 19-29.
 • 2013 - Kulpa, R. and Mizielinska, J. (2013) “Central and Eastern European Sexualities ‘in Transition’. Reflections on Queer Studies, Academic Hegemonies, and Critical Epistemologies.” Wprowadzenie do Numer Specjalnego. W: Lambda Nordica Vol 17, No 4, pp. 19-29.
 • 2013 - Kulpa, R. and Mizielinska, J. (2013) “Debating Sexual Politics in Central-Eastern Europe. A Reply”. W: Southeastern Europe. Vol 37, No 1, pp. 102-110.
 • 2012 - “(Un)Translatable Queer? Or what is lost, and can be found in translation”. W: Import – Export – Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion, Zaglossuss, Wiedeń.
 • 2010 - “Between Silencing and Ignorance: Families of choice in Poland”, In Dialogue and Universalism, no 5-6, 2010, s. 77-88.
 • 2010 - Hasło na temat Polski do Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. (red.) Chuck Stewart, Greenwood Press, s. 321-336.
 • 2009 - “Is Queer Theory Always Already American?”. W: Basque and European Perspective on Cultural and Media Studies. (red.) Maria Pilar Rodriguez. Centre for Basque Studies and University of Nevada, Reno.
 • 2009 - „The Rest Is Silence…: Polish Nationalism and the Question of Lesbian Existence”. W: Global Gender Research: Transnational Perspectives (red.) Christine E. Bose and Minjeong Kim, Routledge
 • 2009 - “Who is afraid of “kindred specters”? Death, mourning, and the future of kinship studies”. W Nora vol. 17, nr 1.
 • 2006 - “Queering Moominland: The Problems of Translating Queer Theory into Non-American Context”. W: SQS 1/2006.
 • 2005 - “Poland Meets Queer Theory.”. W: Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna. (red.) K. Slany, B. Kowalska, M. Smietana, NOMOS, Krakow.
 • 2002 - You Are Not that Name …: The Problem of Exclusion of Male-to-Female Transsexuals.” W: A Queer Mixture. Gender Studies Perspectives on Minority Sexual Identities (red.) T. Basiuk, T. Sikora, D. Ferens, Wydawnictwo Bellona., Warszawa.
 • 2001 - „The Rest Is Silence…: Polish Nationalism and the Question of Lesbian Existence”. W: European Journal of Women’s Studies, summer vol 8, nr 3.

Kariera naukowa

Kierowniczka projektu „Rodziny z wyboru w Polsce” i profesorka nadzwyczajna w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2006-2013 związana ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, najpierw jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosunków Międzykulturowych (2006-2008), a następnie jako profesorka w Instytucie Socjologii (2009-2013) oraz Dyrektorka Instytutu (2012). W 2009 roku otrzymała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Wcześniej ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler. Prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University College, Stockholm).

 

Stypendia i nagrody

wrzesień 2009 - Visiting researcher w Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, Sztokholm

październik 2004 - Research visiting scholar, Rutgers University

2004 - CIMO (Centre for International Mobility) grant w Christina Institute, Helsinki University

2001 - 2002 - Stypendium Fulbrighta, Princeton University, opieka naukowa prof. J. Butler

1999 - 2001 - Civic Education Project, Eastern Scholar Program

1997 - 1998 - Stypendium na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie

Afiliacje, gremia naukowe, redakcje

2015 - Członkini Advisory Board of the Cambridge Reproductive Sociology Research Group (ReproSoc)

2008 - Członkini SQS, The Society of Queer Studies w Finlandii

2007 - 2011 - Afiliacja badawcza (research affiliate), Centre for Interdisciplinary Study of Sexuality and Gender in Europe, University of Exeter, UK

2007 - 2009 - Członkini Komitetu Organizacyjnego (Steering Committee) projektu Queer in Europe, Centre for Interdisciplinary Study of Sexuality and Gender in Europe, University of Exeter, UK

2007 - Członkini Sexualities in Central and Eastern Europe Network, Centre for East European Language Based Area Studies, Londyn, UK

2006 - Członkini Rady Naukowej pisma poświęconego studiom queer InterAlia, www.interalia.org.pl

2006 - Członkini EastBordNet –COST Project (COST Action)- a network exploring money, gender and sexuality in the border transformations of Europe’s Eastern periphery

Skip to content