dr Marta Marchlewska

  • zajmuje się psychologią społeczną i polityczną
  • specjalizuje się w ilościowej analizie danych oraz psychometrii

Ekspert w dziedzinie:

  • rola narcyzmu indywidualnego i kolektywnego w dokonywaniu wyborów politycznych (np. poparcie dla demokracji, preferencje dla liderów/partii populistycznych)
  • psychologiczne podłoże uprzedzeń i dyskryminowania członków grupy obcej
  • psychologiczne wyznaczniki pokładania wiary w teorie spiskowe
  • przyczyny i skutki efektywnej regulacji emocji

Kontakt:
mmarchlewska@psch.pan.pl

Wybrane publikacje i wystąpienia popularnonaukowe:


Narcyzm i Wybory polityczne
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/zdrowie/narcyzm-i-niska-samoocena-a-poparcie-demokracji/erjc3b9
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32220%2Cbadanie-osoby-narcystyczne-mniej-sklonne-do-popierania-demokracji.html
https://www.nytimes.com/2018/11/01/world/americas/democracy-brazil-populism.html

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6464347/Narcissists-dont-support-democracy-believe-dictators-military-rule-best-society.html?fbclid=IwAR06OHQB_a1IwxEkU8tSMJDw10PMy-jf65Iz_l7YxRQQw3JJufZLKeZ0GuU
https://openforest.net/research-investigates-psychology-populism/
https://psmag.com/news/how-collective-narcissism-helps-explain-trump
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/uok-nll120518.php
https://phys.org/news/2018-12-narcissists-democracy.html


Dlaczego wierzymy w teorie spiskowe?
https://www.psypost.org/2017/06/study-personal-need-eliminate-uncertainty-predicts-belief-conspiracy-theories-49211
https://www.zmescience.com/medicine/uncertainty-conspiracy-theory-042342/


Badania na temat mowy nienawiści
http://niezniknelo.pl/OK2/debaty/mowa-nienawisci-w-raporcie-fundacji-batorego/index.html
http://wyborcza.pl/1,75398,16138863,Polska_mowa_nienawisci__Najlatwiej_akceptujemy_obrazanie.html


Polak jako odpowiedzialny konsument? Badania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu [CSR].
https://echodnia.eu/polak-uwaza-siebie-za-odpowiedzialnego-konsumenta-ale-sasiada-juz-nie/ar/12654602
http://nienieodpowiedzialni.pl/polscy-konsumenci-odpowiedzialni-ale-nieczuli-na-etyczne-powinnosci-firm/